Region Záhorie - rozmanitá zem

Múzeum Kopčany

Múzeum a jeho expozícia sa nachádza v priestoroch bývalej renovovanej kaplnky na prízemí bývalého cisárskeho žrebčína, ktorý je jednou z najzaujímavejších historických stavieb obce Kopčany. Expozícia múzea vznikla v rámci cezhraničného projektu. Veľký dôraz sa kladie na dejiny obce, na archeologický výskum v obci a na jeho výsledky. Expozícia sa zameriava na výskum Kostola svätej Margity Antiochijskej, ktorý je najstarším kostolom nielen na Slovensku, ale i v strednej Európe. Ďalšia časť expozície mapuje osobnosti – obdobie za Coborovcov, Habsburgovcov a Tomáša Garyka Masaryka.

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
Len vopred ohlásené vstupy
Mgr. Lucia Pecinová +421 908 550 291
+421 905 206 768
jack.kopcany@centrum.sk

Vstupné:
Bezplatný vstup

Odporúčame