Region Záhorie - rozmanitá zem

Kultúrny dom D. Jurkoviča Skalica