Region Záhorie - rozmanitá zem

Plavecký hrad

Jeho biele hradby a veže svietia na pozadí tmavých lesov a na skalnatom vrchu vybiehajúcom z masívu pohoria do nížiny ho nemôžete prehliadnuť. Zaujme vás už z diaľky. Tento hrad je najznámejší a najnavštevovanejší turistický hrad spomedzi malokarpatských hradov. Prístupnosť k zrúcanine je veľmi jednoduchá a nenáročná.

Zo svojho miesta po stáročia dominuje rozsiahlemu priestoru Záhoria a stal sa neoddeliteľnou súčasťou siluety malokarpatského hrebeňa. Dobre zachovaná zrúcanina je vďaka svojej polohe nielen vyhľadávanou turistickou vyhliadkou do okolia, pre citlivého pozorovateľa je predovšetkým otvorenou knihou hovoriacou o dejinách hradu i jeho postupných premenách za takmer päť storočí jeho existencie.

História hradu siaha do 13. storočia, kedy vznikol ako kráľovská pohraničná pevnosť. V 16. storočí bol hrad prestavaný na renesančnú pevnosť. V 18. storočí bol hrad poznačený mnohými bitkami, po ktorých sa stal neobývaným. Stavba je v súčasnosti ruinou a preto sa do jej konzervácie pustili nadšenci. Rekonštrukcie prebiehajú už niekoľko rokov. Tu i tam vidno pekne zakonzervovaný kúsok okna, alebo múra. Je to pomalá, trpezlivá práca, najmä ak chcete docieliť trvalejšiu odolnosť voči poveternostným vplyvom.

Okolie hradu je zaujímavé aj z hľadiska archeológie. Lokality v okolí Plaveckého hradu boli osídlené už v praveku. Svedčí o tom známe archeologické nálezisko pri hrade – Pohanská z mladšej doby kamennej a z čias halštatskej kultúry. Bolo tu kedysi vybudované jedno z najväčších keltských oppíd.

Prístupnosť k zrúcanine je veľmi jednoduchá a nenáročná.

V okolí hradu sa nachádza aj Plavecká a Pohanská jaskyňa, ktoré sú však pre verejnosť neprístupné. Plaveckú jaskyňu jaskyniari otvoria iba raz za rok, väčšinou to býva ku koncu kalendárneho roka, na Silvestra – 31. Decembra.

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
Bez otváracích hodín, dostupný stále

Vstupné:
Bezplatný vstup

Odporúčame