Region Záhorie - rozmanitá zem

Bridlicová štôlňa Mariánske údolie

Slávna bola v celej rakúsko – uhorskej monarchii, aj za jej hranicami! Reč je o bridlici zo ,,Svätého údolia“, kde bridlicovú štôlňu otvorili už pred rokom 1723. Túto štôlňu nájdete len pár kilometrov od nášho hlavného mesta – od Bratislavy. Leží v Mariánskom údolí.

Hornina bridlica dobre slúžila na výrobu strešnej krytiny a aj školských písacích tabuliek. Bridlicu z Marianky by ste našli aj v nábytkárskych obkladoch a doskách biliardových a krajčírskych stolov. Útlm ťažby bridlice nastal koncom 19.storočia, kedy sa na prestrešenie domov začala používať pálená hlina.

Pôvodný vchod do štôlne bol pri výstave kaplniek v Mariánskom údolí zasypaný. Štôlňa bola znovuobjavená v roku 2005 pri čistení vstupnej pivnice od nánosov špiny. Po odčerpaní vody sa uskutočnil prieskum, ktorý odhalil sieť banských chodieb a komôr. A práve tu sa dnes nachádza najmenšia banícka miniexpozícia na Slovensku, ktorá zachytáva ťažbu a spracovanie bridlice na Slovensku. Expozícia je návštevníkom sprístupnená od roku 2014.

Miniexpozíciu môžete navštíviť každý nepárny týždeň v nedeľu od 15:00 hod. do 18:00 hod. Prehliadku mimo otváracích hodín je potrebné si dohodnúť mailom na spm@marianka.eu. Dĺžka prehliadky je 20 minút, počas prehliadky vás sprevádza sprievodca a dá sa aj fotiť. Vstupné je pritom dobrovoľné!

Miniexpozícia vám ponúka prierez históriou ťažby a spracovania bridlice na území Slovenska. Po bočných stranách expozície sú nainštalované fotografie trvalo zatopených priestorov štôlne. Počas prehliadky si môžete prezrieť ukážky rôznych vzoriek bridlice: druhy strešnej krytiny, bridlicovú školskú tabuľku, bridlicové obkladacie platne, vzorky bridlice z vrtných jadier a mnohé iné.

Sprievodcovské služby poskytujú členovia Spolku Permon Marianka.

Odporúčame