Region Záhorie - rozmanitá zem

INFOCESTY

OOCR Záhorie organizuje vo vlastnej réžii, ale aj v spolupráci KOCR Bratislava Region Tourism infocesty pre novinárov, blogerov, cestovné kancelárie. 

 

Záhorie tak navštívili slovenskí aj českí novinári a cestovné kancelárie zo Švédska, Nemecka, Rakúska, Anglicka, Fínska.

V prípade záujmu o infocestiu skupinovú alebo individuálnu kontaktujte výkonnú riaditeľku na director@regionzahorie.sk.