Region Záhorie - rozmanitá zem

Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica

Ako regionálne pracovisko na dokumentáciu a prezentáciu výtvarného umenia spojeného so záhorským regiónom vznikla záhorská galéria v roku 1984. Galéria sídli v neskorobarokovom kaštieli v Senici, ktorý bol postavený v roku 1760. Projekt zhotovil viedenský architekt F.A. Hillebrandt.

Záhorská galéria nemá stálu expozíciu, ale nepravidelne usporadúva letnú výstavu pod názvom Umelci Záhoria. Od roku 1992 organizuje galéria celoslovenské trienále poslucháčov výtvarných škôl Talenty.

Ako sme už spomínali galéria nemá stálu expozíciu, ale odborne a metodicky spravuje Galériu Júliusa Koreszku v Skalici, založenú v roku 1991, koncepcia Mgr. B. Juríčková. Tu sa nachádza stála expozícia umelcovej tvorby.  Tá bola reinštalovaná do súčasnej podoby v roku 2005. Bolo to pri príležitosti storočnice skalického múzea. Galéria Koreszkovej tvorby v Záhorskom múzeu v Skalici pozostáva z vybranej kolekcie 31 umelcových krajinárskych olejomalieb a 12 kresieb so skalickými a ostatnými záhorskými motívmi zo zbierok galérie.

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
Utorok – Piatok: 8:00 – 11:30, 12:30 – 16:00
Sobota: 9:00 – 13:00
Nedeľa: 13:00 – 17:00
Vstupné:
1,00 € – dospelí
0,50 € – deti, študenti, dôchodcovia
Kontakt:
Záhorská galéria
Sadová ul. 619/3, 905 01 Senica
zahorskagaleria@zupa-tt.sk
+421 34 651 29 37

Odporúčame