Region Záhorie - rozmanitá zem

Slovenský Stonehenge – Holíčske megality = menhiry

Aj na Slovensku máme Stonehenge. Zatiaľ čo je ten britský vnímaný ako magické či mystické miesto, ktoré skrátka treba vidieť, slovenské menhiry v Holíči v tichosti stoja, väčšinu času bez povšimnutia. 

Tento slovenský kamenný poklad bol objavený v roku 1986 pri výstavbe sídliska. Dnes môžete týchto 22 unikátnych kameňov obdivovať pred budovou múzea. Kamene sú rozdelené na nízke a široké „ženské“ kamene a na vysoké a štíhle „mužské“ kamene. V strede svojou výškou 6,8 metra dominuje hlavný kameň, na ktorom môžete vidieť vytesaný obrazec kladiva ako vtedajší symbol boha hromu. 

Podľa skúmania sa pravdepodobne jedná o najvýchodnejšie položenú megalitickú stavbu v Európe. K záhadám a zaujímavostiam viažucim sa k týmto kameňom patrí fakt, že pod jedným menhirom sa našli aj dva pozostatky kostier.

Kamene môžete obdivovať celoročne. 

Odporúčame