Region Záhorie - rozmanitá zem

Rekreačná oblasť Kunovská priehrada

Základné informácie

Kunovská priehrada je prímestskou rekreačnou oblasťou. Od okresného mesta Senica je vzdialená 5 km smerom severovýchodným na výbežku Bielych Karpát smer Myjava. Okolo vodnej nádrže sú trávnaté plochy a piesková pláž v dĺžke 250 m. Vodná plocha je vhodná na kúpanie, bezmotorové člnkovanie a rybolov (možnosť zakúpenia hosťovacieho rybárskeho lístka).

Pre peších turistov, cykloturistov a in-line korčuliarov je Kunovská priehrada spojená s mestom cyklotrasou vedúcou peknou prírodou popri potoku Teplica.

Rekreačná oblasť je vybavená veľkým parkoviskom s kapacitou 300 motorových vozidiel, prezliekárňami, sociálnymi zariadeniami, lodenicou (požičovňa lodiek a vodných šliapadiel), športovým areálom s požičovňou športových potrieb (minigolf, tenisové a volejbalové ihrisko, obrie šachy, ruské kolky), ihriskom pre plážový volejbal. Pre deti sú tu hojdačky, preliezačky a pieskoviská. V letnej turistickej sezóne sú v prevádzke aj reštaurácia, bufet, potraviny a stánky s občerstvením.

Náučný cyklo chodník

Náučný chodník Senica – Kunovská priehrada bol zrealizovaný v rámci projektu Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody. Realizátorom je Mesto Senica a cezhraničným partnerom projektu je ZOO Hodonín. Náučný chodník pozostáva z 9 informačných tabúľ a zakončený je detským kútikom s interaktívnymi environmentálnymi prvkami. Zastávky sú zamerané na ochranu prírody, získanie teoretických poznatkov a praktických skúseností o zachovaných pôvodných biotopoch, krajinných prvkoch, divo žijúcich druhov zvierat a rastlinách popri cyklotrase a v okolí Kunovskej priehrady.

Tri tabule sú umiestnené na cyklotrase (1. info o rieke Teplici, 2. liečivé rastliny 3. hmyz) a zostávajúcich 6 tabúľ sa nachádza v rekreačnej oblasti (4. bezstavovce, 5. ryby, 6. plazy a obojživelníky, 7. vodné vtáky, 8. cicavce, 9. stromy a vodné rastliny). V rámci projektu boli popri osadení náučného chodníka a enviroprvkov osadené v rekreačnej oblasti i drevené lavičky, a vysadených bolo 20 stromčekov.

Ponúkané služby celoročne

  • Parkovisko s kapacitou 300 motorových vozidiel
  • Prezliekárne
  • Sociálne zariadenia
  • Lodenica s požičovňou lodiek a vodných šliapadiel
  • Športový areál s požičovňou športových potrieb
  • Ihrisko pre plážový volejbal
  • Hojdačky, preliezačky a pieskoviská
  • Náučný chodník

Ďalšie Informácie

Cenník služieb:
cenník

Kontakt:
Kunovská priehrada
ro.kunov@rsms.sk
www.rsms.sk
+421 907 266 429

Odporúčame