Region Záhorie - rozmanitá zem

Pobytový balíček – kráľovské mesto Skalica