Region Záhorie - rozmanitá zem

Neskorobarokový kaštieľ Senica – Záhorská galéria