Region Záhorie - rozmanitá zem

Krypty Malacky

Návšteva podzemia – krýpt je veľmi studená až dokonca mrazivá. Odpočinok tu pod malackým Kostolom Nepoškvrneného Počatia Panny Márie našlo takmer dvesto mŕtvych. Išlo najmä o vyvolených ľudí. Pokoj tu našli františkánski mnísi a významní mešťania. Ich telá neboli pochované do zeme, ale do rakiev a do studeného a vlhkého kláštorného podzemia. Za takýto luxus si však museli zaplatiť – 12 zlatých. V tej dobe si za takúto sumu mohli zabezpečiť dva kone.

Časom však krypty chátrali a v roku 1992 sa tu udomácnili miestni vandali, ktorí narobili trestuhodné činy. Nielenže rabovali a poničili, čo sa len dalo, okradli dokonca mŕtvych. Pobrali im šperky, hlavy, oblečenie a cenné predmety. Vykopali aj tridsať tiel, nakoľko chceli nájsť nejaké cennosti.

V roku 2002 sa krypty začali rekonštruovať a dnes slúžia ako výstavná expozícia.

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
Len vopred ohlásený vstup
+421 34 772 21 55,  +421 34 772 21 10

Vstupné:
2,00 € – dospelí
1,00 € – deti

Odporúčame