Region Záhorie - rozmanitá zem

Krypty Malacky

Návšteva podzemia – krýpt je veľmi studená až dokonca mrazivá. Toto podzemie dali približne pred 350 rokmi postaviť františkáni pre zosnulých členov svojho rádu. Odpočinok tu pod malackým Kostolom Nepoškvrneného Počatia Panny Márie našlo takmer dvesto mŕtvych. Pokoj tu našli nielen františkánski mnísi, ale aj významní mešťania, ktorí verili v kult neporušenosti tela. Ich telá neboli pochované do zeme, ale do rakiev a do studeného a vlhkého kláštorného podzemia. Za takýto luxus si však museli zaplatiť – 12 zlatých. V tej dobe si za takúto sumu mohli kúpiť naúríklad dva kone.

Časom však krypty chátrali a v roku 1992 sa tu udomácnili miestni vandali, ktorí narobili trestuhodné činy. Nielenže rabovali a poničili, čo sa len dalo, okradli dokonca mŕtvych. Pobrali im šperky, hlavy, oblečenie a cenné predmety. Vykopali aj tridsať tiel, nakoľko chceli nájsť nejaké cennosti.

V roku 2002 sa krypty začali rekonštruovať a dnes slúžia ako výstavná expozícia. Okrem krýpt si môžete na požiadanie u miestneho faráraprezrieť aj viaceré cennosti, medzi ktorými nechýba srdce Jána Pálfihouložené v striebornej kazete.

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
Len vopred ohlásený vstup
+421 34 772 21 55,  +421 34 772 21 10

Vstupné:
3,00 € – dospelí
2,00 € – deti

Odporúčame