Tlačová správa OOCR Záhorie: Spolupráca v rámci organizácie je nevyhnutná 30.6.2015

  Spolupráca v rámci organizácie je nevyhnutná

  SENICA. Členstvo v nespočetnom množstve združení a organizácií je bežnou súčasťou všetkých samospráv. Často však strácajú prehľad o tom, na čo jednotlivé organizácie slúžia a čo od nich mestá a obce môžu požadovať. 

  Jednou z nich je aj pomerne mladá organizácia – Oblastná organizácie cestovného ruchu Záhorie. Spomedzi jej 34 členov je 15 samospráv a ako riaditeľka organizácie tvrdí „spolupráca je najväčším problémom pri napĺňaní cieľov. Organizáciu nemožno chápať ako noemovu archu, ktorá spasí cestovný ruch a z každej obce vytvorí vyhľadávanú destináciu. Je potrebné pozerať sa triezvo na svoje možnosti.“

  V prvom rade je dôležité zadefinovať účel organizácie. V tomto prípade je hlavným zameraním podpora a propagácia cestovného ruchu regiónu Záhorie. Nedorozumenia sú častým problémom, ktorým musí riaditeľka čeliť. „Ak napríklad vedenie mesta Malacky chce, aby som im vytvorila cestovný ruch od stola, asi niečo nebude v poriadku. V prvom rade mesto musí vedieť čo chce, akým smerom sa bude uberať, čo je jeho priorita vo vzťahu k návštevníkom. Avšak, ak mesto nemá svoju identitu, samotný primátor tvrdí, že mesto nemá čo ponúknuť a kultúrna komisia nevie určiť ani jednu atrakciu či podujatie, ktoré by im prilákalo návštevníkov, je na zamyslenie opodstatnenie takej komisie a jej odborníkov na meste, ako aj členstvo v organizácii cestovného ruchu.“

  Avšak, aj minca má dve strany a medzi členmi je možné nájsť kladné príklady spolupráce. Výsledkom aktívnej komunikácie sú pozitívne výsledky vo vzťahu k cestovnému ruchu, návštevníkom a k členom samotným. Medzi aktívne spolupracujúcich členov určite patria kúpele Smrdáky, mestá Holíč, Skalica a Penati Golf Resort. „Aby organizácia vedela napĺňa požiadavky turistov, musí sa k nim najprv dostať. Informácie sú v podobe feedbackov pri stretnutiach, prieskumov a štatistík, ktoré organizácia spracuje a následne plánuje ďalšie kroky. Uvítala by som nápady od členov, ich predstavy o tom čo chcú, čo plánujú. Ak tieto informácie mám, viem začať konať v otázke propagácie, financovania, prípadne vylepšenia samotného produktu či už existujúceho alebo vo fáze prípravy.“

  Členstvo v organizáciach a združeniach nemusí byť len pasívne a bez odozvy. Niekedy stačí nahliadnuť do stanov, skontaktovať sa s vedením a členovia môžu svoj vklad získať mnohonásobne späť.