Tlačová správa OOCR Záhorie 8.12.2015

    Nové propagačné video je vonku! Vďaka členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu vzniklo unikátne propagačné video o Záhorí, ktoré zachytáva kultúrne pamiatky, prírodu, gastronómiu regiónu, oddych a relax pri golfe. Prioritne sú vo videu členské mestá a obce (zoznam dostupný v odkaze pod textom).

    Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie pripravila pre návštevníkov hneď niekoľko noviniek na nadchádzajúcu sezónu. Okrem propagačného videa, ktoré bude prezentovať región na oficiálnej stránke www.slovakia.travel, na sociálnych sieťach a cestovateľských portáloch, bude o regióne informovať aj redizajnovaná a aktualizovaná brožúra Záhorie dostupná v Turistických informačných kanceláriach (TIK). Pre domácich i cezpoľných prináša organizácia Kalendár podujatí 2016 v prehľadnej brožúre. Organizácia sa zúčastní vo februári veľtrhu cestovného ruchu Holiday World Praha v spolupráci s mestom Skalica. Ďalej bude prezentovať Záhorie na medzinárodnom golfovom turnaji European Olympic Hopes Trophy 2016 v Skalici a na Skalických dňoch. Propagácia je plánovaná aj na podujatiach v Trnave, Piešťanoch, Hodoníne a v Stupave. Od nového roku budú informácie o Záhorí bližšie k návštevníkom. Organizácia sa rozhodla zriadiť v priestoroch členských hotelov a golfových rezortov informačné miesta s propagačnými brožúrami o Záhorí, a to vslovenskom ale aj vnemeckom aanglickom jazyku. Zmena príde aj vpodobe novej webovej stránky, kde sa bude prezentovať región ako taký. Stránka prinesie podujatia, tipy na výlet, informácie o členoch organizácie a mnoho ďalšieho.

    Pre región Záhorie to bol úspešný rok s vydarenou turistickou sezónou. Mnohé z podujatí zaznamenali rekord v náštevnosti, počasie prialo kúpaliskám aj vodným plochám, sezóna golfu trvala vďaka počasiu od marca do novembra. „Tento rok sme sa zúčastnili na viacerých veľtrhoch a podujatiach. Za veľtrhy spomeniem napr. ITF Bratislava, Uheské Hradište či EXPO Trenčín. Región sme prezentovali v Malackách na Prvomájových oslavách, počas Skalických dní a na European Golf Tour v Šajdíkovych Humenciach.“ zhrnula riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie, Dominika Leváková. Organizácia spustila funpage Región Záhorie na sociálnej sieti Facebook a Youtube. Publikovala viacero článkov vregionálnych médiach ataktiež spolupracovala sregionálnou televíziou pri prezentácii podujatí z celého regiónu.

    V Senici, dňa 8.12. 2015