Tlačová správa OOCR Záhorie: Región Záhorie - lákadlo pre mnohých 21.10.2015

  Región Záhorie – lákadlo pre mnohých

  Slovensko sa môže pýšiť naozaj vynikajúcou turistickou sezónou. Za kvalitnú považujeme i tú záhorácku. Svedčí o tom rekordná účasť na všetkých podujatiach.

  Medzi tie najvyhľadávanejšie tento rok patrili Skalické dni, ktoré navštívilo takmer 27 tis. návštevníkov, hudobný festival Cibula fest v Holíči prilákal na letisko 10 000 nadšencov. 19.ročník Dní zelá v Stupave bol najsilnejší spomedzi všetkých, odhaduje sa až 40 000 návštevníkov. Stále väčšiu obľubu vína zo Záhoria potvrdzuje 16 % nárast v roku 2015 v návštevnosti vínnych podujatí a ochutnávok.

  Významným medzinárodným ocenením sa druhý rok po sebe môže pochváliť Penati Golf Resort Šajdíkove Humence. Renomovaný britský golfový časopis GOLF WORLD MAGAZINE vydáva každý rok v septembri ročenku s prehľadom najlepších golfových ihrísk kontinentálnej Európy a po prvýkrát v ňom má zastúpenie i Slovesko. O tom že golfový rezort v centre Záhoria je skutočne jedinečný svedčí aj fakt, že fotografia rezortu bola na obale tohtoročného vydania.

  „Viaceré mestá potvrdili, že išlo o jednu z najlepších sezón i napriek prebiehajúcim rekonštrukciám významných kultúrnych pamiatok.“ Dopĺňa Dominika Leváková, výkonná riaditeľka organizácie cestovného ruchu Záhorie. Napriek výrazným zmenám, ktorými prešla organizácia začiatkom marca 2015, sa zúčastnila na mnohých kultúrnych či športových podujatiach, veľtrhoch doma i v zahraničí. Prehĺbila sa spolupráca s regionálnou televíziou ako i printovými médiami. Organizácia začala komunikovať aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook stránkou Región Záhorie. Po prvýkrát bola schválená dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v sume 13 576 eur určená na marketingové aktivity organizácie.

  „V novej sezóne sa chceme viacej sústrediť na klientelu, ktorá zavíta do nášho regiónu, ako vyvíjať aktivity na prilákanie potenciálnych návštevníkov. Chceme byť návštevníkom bližšie.“ Dodáva Dominika Leváková. Vroku 2016 ponúkne organizácia svojim návštevníkom redizajnovanú brožúru oZáhorí doplnenú onových členov. Predstavenstvo organizácie rozhodlo o zachovaní odstúpených členov (napr. mesto Malacky či Stupava) v propagačných materiáloch. „Úlohou organizácie je zastupovať a propagovať región ako celok, nie ho trhať“ poznamenal predseda predstavenstva organizácie Zdenko Čambal. Pre rastúcu skupinu zahraničnej klientely výjde brožúra v anglickej a nemeckej mutácii. Významné a návštevnícky obľúbené podujatia budú sústredené v Kalendáriu 2016. To najlepšie zo Záhoria sa bude prezentovať prostredníctvom propagačného spotu na podujatiach, odborných veľtrhoch i na cestovateľských portáloch. Na viacerých turisticky navštevovaných miestach pribudnú informačné zóny (infopointy). Svoju tvár zmení aj portál o cestovnom ruchu Záhoria, ktorý bude atraktívnejší a užívateľsky jednoduchší. Očakávania Zdenka Čambala sú nasledovné:“Uvedomujem si, v akej dobe žijeme a že nie každý z našich spoluobčanov má finančné možnosti na dovolenku pri mori. Jednou z mojich priorít je, aby OOCR Záhorie pomáhala vytvárať podmienky pre cestovný ruch aj nízko príjmových skupín ľudí. Treba si povedať pravdu, že Slovensko nie je veľmocou cestovného ruchu a pokiaľ sem aj návštevník príde, strávi tu veľmi krátky čas. Môj záujem je zamerať sa na domácich a českých návštevníkov. “

  OOCR Záhorie je partnerstvo verejného a súkromného sektora zloženého z 33 členov zoblasti turizmu a samospráv. Okrem marketingového servisu ponúka poradenstvo v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja s cieľom vytvoriť zo Záhoria turisticky navštevovanú destináciu.

  Smrdáky, 21.10.2015