Region Záhorie - rozmanitá zem

Aktivity Vínnej cesty Záhorie

Aktivity oz. Vínna cesta Záhorie

Od roku 2010 občianske združenie organizuje každoročne Deň otvorených búd, kedy za vínom a vinohradníkmi prichádzajú ľudia nielen okoštovať vínečko, ale si posedieť, porozprávať sa, nahliadnuť do priestorov búd a pivníc a spoznať čaro poctivej výroby.

Okrem toho sa oz. Vínna cesta Záhorie a Vinohradnícky spolek zasluhujú o organizovanie či spoluorganizovanie širokej škály aktivít ako Festival kráľovských vín, Trdlofest, Svätenie mladých vín, miestne, okresné a regionálne výstavy, degustácie a koštovky, konferencie, školenia a zájazdy pre vinárov a vinohradníkov, a mnoho ďalšieho.

Odporúčame