Lounging around the Holic castle

Zámocké vodné valy sú historicko-rekreačným areálom a strediskom cestovného ruchu. Poskytujú možnosť plavby na zapožičanej loďke – člne po obvode vonkajších obranných valov Holíčskeho zámku. Areál Zámocké vodné valy  je verejným priestranstvom a verejnosti je prístupný za predpokladu dodržiavania predpisov uvedených v tomto prevádzkovom poriadku.
Areál Zámocké vodné valy je verejnosti prístupný celoročne, začiatok a ukončenie činnosti, otváracie a zatváracie hodiny dočasných prevádzok (stánkový a iný príležitostný predaj) podlieha rozhodnutiu MsÚ v Holíči pre každú sezónu osobitne.

More details

Opening hours:
May, June, September
Sat - Nun: 10:00 - 13:00 a 15:00 - 18:00
July - August
Tue - Sun: 10:00 - 13:00 a 15:00 - 18:00
Entrance fee:
3,00 € - boat (max 4 persons)
Contact:
Turistické informačné centrum
Zámocká ul.2, 908 51 Holíč
+421 907 657 884
tikholic@hiolic.sk
www.holic.sk

Fotogaléria