Svetový deň Zeme oslávme Veľkou gruntovačkou

    Svetový deň Zeme oslávme Veľkou gruntovačkou

    V tento deň 22. apríla oslavujú mnohé mestá a obce Deň Zeme. Tradične sa vysádzajú pamätné stromy a organizujú sa podujatia, ktoré upriamujú pozornosť na potrebu chrániť prírodu. Tú si v súčasnej dobe vážime o čosi viac. Pre mnohých je útočiskom od tejto zlej situácie, športoviskom, detským ihriskom, reštauráciou..

    Tento rok je však situácia iná, ale Deň Zeme nemusí zostať zabudnutý. Preto vyzývame každého, kto má čas a chuť, aby sa vybral kdekoľvek na prechádzku do prírody a zobral so sebou aj vrece na odpadky a pomohol tak vyčistiť aspoň kúsok lesa, lúky, cyklotrasy či okolia pamiatky. Alebo si vysaďte váš pamätný strom, aby ste na toto obdobie nikdy nezabudli.

    Budeme veľmi radi, ak sa pochválite fotografiou z tohto dňa prostredníctvom našej facebookovej stránky Región Záhorie alebo cez instagram pod označením @regionzahorie.sk.

    IMG_6163