Skalická mestská reč je starobylý jazyk!

  Skalická mestská reč je starobylý jazyk!

  Vo štvrtok 13. júna sa v divadelnej sále historického skalického kultúrneho domu konal slávnostný večer. Príležitosťou bolo vydanie knižky Dejiny skalickej mestskej reči. Autorka publikácie Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc., prináša základné ucelené informácie s dôrazom na historickú vážnosť, ktorú skalická mestská reč svojimi koreňmi vyvoláva. Knihu zredigovalo a s vlastnou hmotnou podporou vydalo vydavateľstvo Západoslovenských tlačiarní Skalica. Na realizáciu prispeli Trnavský samosprávny kraj a Mesto Skalica.

  Stovkám prítomných v plnej sále sa prihovorila primátorka mesta Skalica Ing. Anna Mierna, riaditeľka Západoslovenských tlačiarní Skalica Ing. Želmíra Macháčková, riaditeľka Záhorského múzea PhDr. Viera Drahošová a napokon autorka diela Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc. Každá z dám sa vyznala zo vzťahu k mestu a jazyku zo svojho uhla pohľadu. Spestrením bolo vyznanie barda starých Skaličanov a autora literatúry práve v tomto jazyku RNDr. Antona Dinku. Jeho odkaz: „Nehaňbite sa viprávjat po skalicki!“ sa niesol sálou ako neoficiálne motto tejto udalosti.
  Knihu uviedli do života tri generácie skaličanov a uvádzala sa skalickými slovami. Večer sprevádzal kultúrny program, ktorý naplnili svojim interpretačným umením súbory najmladšej generácie Skaličanov. Predstavili sa folklórne súbory Zlatnička, Spjevule, Skaličánek zo Základnej umeleckej školy Dr. Janka Blaha. Na záver študenti skalického gymnázia F. V. Sasinka odohrali scénku Jak sa vjeci samé do porádku dali,ktorú špeciálne len pre túto príležitosť napísal ako hosť Stano Bellan.

  Rýchle rozobratie pripravených kníh priamo na mieste je najlepším dôkazom záujmu Skaličanov nielen o vlastnú históriu, ale predovšetkým o korene svojich tradícií, svoju identitu a odovzdávanie tohto príbehu ďalej.
  Knihu je možné kúpiť si v Západoslovenských tlačiarňach Skalica na Mallého ulici 60.