Rohožnícke folklórne a hodové slávnosti

  Obec Rohožník žije folklórom 

  Folklórne hodové slávnosti v Rohožníku, ktoré sa tento rok uskutočnia v dňoch 12. – 13. augusta 2017, sa stali obľúbeným a vyhľadávaným podujatím obyvateľov Záhoria.

  Počas desiatich rokov svojej existencie obohatili miestnu kultúru, oživili miestny život a sprítomnili v ňom hodnoty miestnej, regionálnej ale aj zahraničnej kultúry. Počas dvoch augustových dní obec ožíva hudbou, spevom, tancom a sviatočnou atmosférou. Hlavným poslaním podujatia je zachovávanie a prezentácia regionálneho ľudového folklórneho bohatstva, ľudových zvykov, piesní a tancov. Vďaka nadšeniu, elánu a talentu všetkých vystupujúcich počas slávností sa spoznáva a objavuje život ľudí v minulosti, ich múdrosť, vzťah k životu, prírode a práci.

  Program aj vďaka finančnej podpore BSK, CRH Slovensko, Ministerstva Dopravy a výstavby SR, Turizmus regiónu Bratislava a OOCR Záhorie je koncipovaný tak, aby si v ňom našli to svoje všetky vekové skupiny - deti, stredná generácia i seniori. Sobota je venovaná folklóru, a preto tento rok vystúpia DFS Klnka, DH Záhorienka a Čarovné ostrohy. Neodmysliteľnou súčasťou slávností sú vystúpenia aj domácich folklórnych skupín - DFS Bazalička a Bazalienka, Spívajúci dúchodci Spiduch. Súčasťou podujatia je sedliacky dvor, ktorý je živou galériou majstrovstva ľudových remesiel. V nedeľu sa snažíme vyhovieť požiadavkám mladšej generácie. Vystúpia skupina Borra, Martin Harich, Samuel Tomeček, Gipsy Cave, Kochanski, S Hudbou Vesmírnou, Korben Dallas a rohožnícka vychádzajúca detská hviezda Jakub Škápik. Pre deti sme tento rok pripravili vystúpenie Mira Jaroša.

  Tento rok si obec Rohožník pripomína 620. výročie prvej písomnej zmienky a 135. výročie založenia hasičského zboru. Pavol Smolár a Marián Polakovič nám pri tejto príležitosti zložili pieseň o Rohožníku s názvom „Postoj chvílku, ohlédni sa...!“, ktorú nám v programe zaspieva Alena Rapáčová a Libor Cupala z DH Záhorienka. Dobrovoľnému hasičskému zboru Rohožník starosta obce Mgr. Peter Švaral odovzdá novú štandardu.

  Súčasťou podujatia bude aj vyhlásenie výsledkov grantového programu Náš Rohožník, ktorý už po siedmykrát vyhlásila obec Rohožník v spolupráci so spoločnosťou CRH Slovensko. Obyvateľom obce veľmi záleží na tom, aby aj vlastným pričinením spravili život v Rohožníku krajším a kvalitnejším. 20 000 Eur, ktoré venovala spoločnosť CRH Slovensko podporí 16 projektov, ktoré odbornú porotu upútali svojím jedinečným prínosom pre miestne komunity i nápadmi na skrášlenie prostredia v obci.

  Obec Rohožník v spolupráci s OZ Podhoran, Farm Fest, Turizmus regiónu Bratislava a OOCR Záhorie pripravila remeselné stánky, v ktorých dostanú priestor na prezentáciu svojich zručností aj remeselníci a ľudoví umelci regiónu.

  Podujatím žije celá obec, dokonca celá oblasť Záhoria. Všetci ste srdečne vítaní!

  Fotogaléria