O nás

O nás

Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie (OOCR Záhorie) bola založená v decembri 2012. Pri jej začiatku stálo vyše 30 členov. Pre verejnosť vystupuje pod názvom Región Záhorie. OOCR Záhorie bola oficiálne zaregistrovaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 17.12.2012 pod reg. číslom 26017/2012/3130 SCR ako oficiálna oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.

 Našou víziu je urobiť z regiónu Záhorie rozpoznateľnú a konkurencieschopnú destináciu.

 Ciele organizácie:

·       Marketing a propagácia destinácie

·       Pozicioning značky Záhorie na trhu

·       Zvyšovanie kvality a atraktivity ponúk cestovného ruchu regiónu Záhorie

·       Podpora budovania nových produktov cestovného ruchu

·       Poradenstvo v oblasti cestovného ruchu

·       Pomoc pri implementácii projektov v oblasti cestovného ruchu

·       Zvyšovanie konkurencieschopnosti destinácie

·       Komunikácia s verejnosťou z regiónu i mimo neho