Múzeá a galérie

Múzeum a jeho expozícia sa nachádza v priestoroch bývalej renovovanej kaplnky na prízemí bývalého cisárskeho žrebčína, ktorý je jednou z najzaujímavej..