Historical reserves

Obec Veľké Leváre bola preslávená najmä habánmi, ktorí si v roku 1592 okolo námestia v obci postavili habánsky dvor. Ide o najväčšiu zachovalú lokalit..

The Habans (Hutterites) started coming to the territory of Slovakia in mid-16th century. When the Habans settled down somewhere, they named it a frate..