Water tourism

The port of Skalica has a boat rental and organizes sightseeing cruises on the Baťa Canal. What is the Baťa Canal? The company Baťa built in the 193..

Zámocké vodné valy sú historicko-rekreačným areálom a strediskom cestovného ruchu. Poskytujú možnosť plavby na zapožičanej loďke – člne po obvode vonk..