Hiking

Klub slovenských turistov v Senici na znak vďaky a uznania jeho výnimočnosti pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia vyznačil nový turistický cho..