News

Holíč 5. októbra – Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Záhorie si na slávnostnom valnomzhromaždení 4. októbra v priestoroch zámku v Holíči pr..