Contact

  Contact

  Address

  Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie (OOCR Záhorie)
  Smrdáky 146
  906 03 Smrdáky 

  IČO 422 92 174
  Tax ID 2023962688

  Banking: Slovenská sporiteľňa, a.s.
  Account number (IBAN): SK34 0900 0000 0050 7745 0520
  BIC: GIBASKBX

  Executive Director

  Martin Lidaj
  martin.lidaj@regionzahorie.sk
  +421 905 505 327