Cooltúra v #Coolnacheckpoint: Welcome summer

 

Ďalšie Informácie

Miesto konania:
mesto Senica - Hviezdoslavova 479 
Dátum konania:
28.6. 2019 od 18:00 do 21:30 hod. 

Pozvánka

64833959_2164700513820830_4964331446501113856_n